Innbydelse OBIK P4/Follokarusellen nr. 1, Hauketo, 5. mai 2010

Fremmøte/arena

Parkering ved Prinsdal idrettspark, merket fra Nedre Prinsdalsv. ved Prinsdal senter
400 m å gå til samlingsplassen som ligger ved den nedlagte skytebanen ved Øvre Prinsdal gård.
Merket med rød/hvite bånd.

Offentlige kommunikasjon

Buss 81 til Prinsdal senter, Nedre Prinsdals vei

Påmelding/start

Påmelding skjer ved brikkeregistrering i sekretariatet, og åpner kl 16.30. Fri starttid fram til kl 19.00. Mål stenger kl 20.00.

300m til start merket med rød/hvite bånd

Klasseinndeling/løyper OBIK

Løyper

Nivå

Klasser

Distanse

Lang

A

H17-34, H35-44, ÅL

6 km

Mellomlang

A

H15-16, H45-49, H50-54, ÅM

4,5 km

Kort

A

D15-16, H55-59, H60-64, D17-34, D35-44, D45-49, D50-54, ÅK

3,5 km

Ekstra kort

A

D/H13-14, D55-59, D60-64, D/H65-69, D/H70-74, D/H75-79, D/H80-, ÅE

2,5 km

Nybegynner

N

D/H10-12N, NÅ, NF (nybegynner i følge – de som ønsker å løpe sammen

1,8 km

Åpen C

D/H10-12, CÅ

2 km

       

Merk: Klasse-/løypesystemet i Follokarusellen avviker noe fra OBIK sine klasser/løyper.
For klasser klasser der det er mulig vil OBIK-klasser og Follokarusellklasser bli slått sammen og/eller
endre navn i rankingen for Follokarusellen. For noen klasser er ikke det mulig, pga ulike løyper, og
man må da ta stilling til om man vil telle i OBIKs poenløp eller i Follokarusellen.
Mer informasjon om dette får du ved påmelding.

Kart

Grønliåsen nord, utgitt 2007, 1:7500, ekv. 2m, offsettrykt kart, løperne tegner selv på løype med rød BIC-penn.
Nybegynnere Foll-o-karusellen får ferdig tegnet kart

Startkontingent

OBIK-løpere betaler kontant ved påmelding, kr 60.
Follokaruselløpere faktureres via klubb i etterkant (se follokarusellen.com for satser)

Vask

Våtklut (ingen garderobe/dusj)

Løpsleder/løypelegger

Ove Martinsen 92 84 09 30